Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató
 
Az adatvédelmi szabályzat, nyilatkozat, információk, Adatkezelési tájékoztató, Adatkezelési hozzájárulás tájékoztató olvasásához, letöltéséhez kattintson ide!
-----------
Adatkezelési hozzájárulás nyilatkozat letöltéséhez kattintson ide!  - Marketing nyilatkozat - Az adatai marketing célú kezelésének elfogadásához, kérjük, töltse ki a csatolt adatkezelési hozzájárulás nyilatkozatot, és küldje el részünkre.
 

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát, továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezeléssel érintettek, az Adatkezelő weboldalainak látogatói, a vásárlói valamint egyéb partnereink megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban.
A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe
  • az Alaptörvényt;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt;
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Info tv.);
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ptk.);
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. évi január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt;
  • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet);